خانه تماس با ما مقالات

فروش ویژه

انواع مختلف وکالت

بررسی انواع مختلف وکالت و شرایط صحت وکالت در قوانین ایران 

 
انواع وکالت
 

وکالت چیست؟

برای تعریف این موضوع که معنای وکالت چیست باید بیان نمود که وکالت به معنای سپردن انجام کار ها به شخص دیگر است. وکالت یک نوع عقد از بین عقود معین شده در قانون مدنی است که در این عقد شخصی دیگری را نایب خود برای انجام امور می کند. شخصی که برای انجام امور خود شخصی را نایب خود قرار می دهد را موکل و شخصی که وظایف نیابت را انجام میدهد را وکیل می نامند.مورد وکالت نیز همان موضوعی است که موکل به وکیل خود می سپارد.
در زمانی که عقد وکالت جاری می شود تمامی توافقات طرفین نسبت به یکدیگر با مسئولیت همراه می شود به عبارتی هر فعالیتی نسبت به طرفین عقد وکالت، دارای بار حقوقی می شود. 
یکی از پر تکرار ترین پرونده ها در دادگاه های ایران مربوط به مسائل مربوط به خانواده از قبیل طلاق و ارث و مهریه و … است که برای اجرای بهتر روند رسیدگی در پرونده های تهران بهتر است از بهترین وکیل خانواده در تهران کمک گرفته شود تا روند پرونده با بهترین حالت ممکن به اتمام برسد.
 

انواع وکالت

 
 
وکالت مطلق و مقید
 
وکالت مطلق و مقید
 
تقسیم بندی وکالت انواع  مختلفی دارد یکی از آن دسته ها را می توان به مطلق و مقید بودن تقسیم کرد. در تعریف وکالت مطلق باید گفت وکالتی است که شخص برای انجام تمامی امور خود وکیل تعیین می کند. این وکالت مطلق تمامی امور مانند امور مالی و اداری را شامل می شود مثل فروش خانه خرید ملک و پرداخت هزینه های خانواده و هزینه هایی از این قبیل، در انجام این گونه مسائل در قرارداد وکالت از نوع مطلق وکیل نیاز به اجازه وکیل ندارد. 
و اما وکالت مقید به این معنا است که حد و حدود کارهایی که وکیل باید انجام دهد معین و مشخص شده است و وکیل باید تنها در حول و محور همان قرارداد کارهایی را برای موکل خود انجام دهد خارج از حدود وکالت نیاز به اذن و اجازه مجدد از موکل دارد.
 
 
 انواع وکالت از نظر شکلی
قرارداد عقد وکالت از منظری دیگر به رسمی و عادی و یا شفاهی تقسیم بندی می شود. موضوع وکالت با توجه به مقررات در این زمینه باید به گونه ای باشد که مخصوص شخص نباشد یعنی بتوان انجام آن را به شخص دیگری نیابت داد برای مثال شخصی که ورشکسته می شود از دخالت در امور مالی خود منع می گردد و نمی تواند بعد از ورشکستگی امور مالی خود را در در دست داشته باشد و مدیر تصفیه وظیفه رسیدگی به امور ورشکسته را دارد. ÷س این شخص نمی تواند برا رسیدگی به امور مالی خود به دیگری وکالت دهد.
 

انواع وکالت از نظر بررسی مجوز وکالت برای وکیل

 

وکالت شکلی

 

 وکالت تعیینی

وکالتی است که موکل خودش وکیل را انتخاب و حدود اختیارات را به وکیل اعلام می کند. موکل با انتخاب وکیل مورد نظر که می تواند از وکلای پایه یک دادگستری و یا وکلای قوه قضاییه باشد انجام امور مربوطه را پیگیری نماید. 
 

وکالت اتفاقی 

افرادی که معلومات دانشگاهی در خصوص حرفه وکالت دارند و اطلاعات مربوط به شغل وکالت را دارند ولی پروانه وکالت پایه یک و یا پروانه وکالت کارآموزی وکالت را دریافت نکرده اند می توانند برای خویشاوندان خود چه خویشاوندان سببی و یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند. البته باید این نکته را در نظر داشت که این افراد محدودیت تعداد وکالت در سال دارند یعنی در طول یک سال می توانند تا سه نوبت برای خویشان خود وکالت نمایند. 
 

وکالت معاضدتی

وکالت معاضدتی از جمله وکالت هایی است که در خصوص موضوعات حقوقی(نه موضوعات کیفری) از طرف مراجع مربوطه که کانون وکلا و قوه قضائیه است وکلای کانون و یا وکلای مرکز مشاوران برای پیگیری پرونده ها انتخاب می شوند.
 

وکالت تسخیری 

وکالتی که از طرف دادگاه برای پیگیری پرونده هایی با موضوعات کیفری به وکلا سپرده می شود. وکلای تسخیری برای دفاع از متهمین در جرایمی که مجازات آنها طبق قانون قصاص نفس، قصاص عضو، إعدام، رجم، حبس ابد و .. می باشد انتخاب می شوند. انتخاب وکیل تسخیری زمانی اتفاق می افتد که متهم برای خود وکیل تعیین ننماید و یا وکیل انتخابی او حاضر به دفاع نشود و یا توانایی مالی برای انتخاب وکیل را نداشته باشد برای او وکیل تسخیری تعیین می شود البته برای جرایم منافی عفت که متهم وکیل نداشته باشد و یا خود متهم حاضر نشود برای او وکیل تسخیری تعیین نمی شود.
 
وکالت در مطالعه پرونده ها: 
برخی افراد توان مالی پرداخت حق الوکاله وکیل برای پرونده خود را ندارند که وکیلی بتواند در پرونده ها از آنها دفاع نماید همچنین اشخاصی نیز هستند که تنها قصد دارند که اطلاعاتشان نسبت به برخی پرونده ها بالا برود و با روند دادرسی و بررسی پرونده آشنا شوند به این منظور به وکلا وکالت برای مطالعه پرونده را اعطا می نمایند.
 

شرایط صحت وکالت

 

شرایط صحت وکالت

 

حال که با انواع وکالت در این مقاله آشنا شدید بهتر است در خصوص شرایط صحت وکالت نیز مواردی را بدانید تا در خصوص قرارداد وکالت مشکلی پیش نیاید. در وکالت شرط است که هم وکیل و هم موکل باید عاقل و بالغ باشند. همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد موکل باید وکالت در اعمالی را به وکیل خود بدهد که خودش بتواند موضوع آن عقد وکالت را انجام دهد و از مواردی باشد که شخصیت فرد در آن تعیین کننده نیست. همچنین این نکته را باید در زمان عقد وکالت در یاد داشته باشید که عقد وکالت باید مشخص و منجز باشد یعنی دارای شرط نباشد برای مثال اینگونه نباشد که بگویند تو وکیل من هستی اگر همسرم از مسافرت برگردد. این گونه شروط موجب نقض صحت عقد وکالت می شود.
 

تقسیم بندی وکالت از نظر نوع وکالت 

تقسیم بندی وکالت از نظر نوع وکالت
وکالت های مقید: در قرارداد وکالت موارد خاص و مشخص شده ای تعیین شده که وکیل عهده دار انجام آنها است. لازم به ذکر است که در این نوع وکالت وکیل تنها ملزم به انجام کارهایی است که در قرارداد مشخص شده است و بیشتر از آن و یا کمتر از آن نیاز به تایید مجدد موکل است.
وکالت های مطلق: در این نوع از وکالت موکل به وکیل خود برای انجام تمامی امور مورد توافق موضوع قرارداد وکالت می دهد. 
وکالت های قضایی: در این نوع از موضوعات یعنی موضوعات قضایی وکیل نیاز است که دانش و تخصص خاصی در زمینه های قضایی داشته باشد. اغلب این نوع پرونده ها با این موضوعات به بهترین وکیل تهران سپرده می شود.
وکالت در پرونده های غیر قضایی: افراد برای پیگیری پرونده های غیر قضایی مانند پرونده های اداری به شخص دیگری وکالت می دهد.
وکالت بلاعزل: در این نوع از وکالت موکل حق فسخ قرارداد وکالت را از خود سلب می کند و حق عزل وکیل را ندارد.
وکالت های تام الاختیار: در این نوع از وکالت وکیل اختیار انجام هر نوع از اموری که در قرارداد مشخص شده است را بدون گرفتن اجازه از موکل خود دارد.
 

 

نظرات مشتری

فروش ویژه

فروش ویژه

فروش ویژه